Ẩn bài đăng ở trang chủ blogger

Các bạn muốn trang chủ hiển thị bài viết mình thích trong 1 thời gian dài. dạng như trang chủ cho blogger. ta có thể ẩn bài đăng trên trang index.
Vào chỉnh sửa HTML và tìm :    </bskin>
Cho đoạn này vào trước

<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>
Previous
Next Post »