Để chỉnh bức ảnh này trước tiên bạn tăng sáng một chút: Vào menu: Image > Adjustment > Curvers...(Ctrl + M)



Tiếp theo: tạo một layer mới Ctrl + J trên layer panel có hai layer, một layer gốc (backgroud) và một layer copy. Đổi mode từnormal sang screen .





Nếu bạn thấy ảnh chưa đủ sáng bạn có thể tạo thêm một layer mới nữa bằng cách copy "layer 1" thành "layer 1 copy", layer mới tạo thành củng có mode "screen" nên ảnh được nâng sáng thêm một lần nữa. Tuy nhiên tới đây, thì ảnh lại quá sáng nên bạn có thể điều chỉnh Opacity xuống còn 50%.





Ảnh sau khi được nâng sáng lên 150% (tạm gọi là 1 layer rưỡi).