Bước 2: Ctr + click vào layer hình và tạo 1 layer mới gùi đặt nó dưới layer hình gùi chọn Select > Modify > Expand cho 2px, sau đó vào típ Filter > Blur > Gaussian Blur và cho 5px và các bạn được thế này.Bước 3: duplicate layer 3,chọn công cụ Smudge Tool và dùng bursh nhỏ và strength khỏang 70-80 thui, gùi bắt đầu chùi vùng màu trắng ở ngoài, cố gắng làm sao cho nó giống tia lửa nhé, sau 1 lúc chà & chùi bạn sẽ được thế này đây.

Bước 4: tạo layer mới và đặt nó dưới layer hình, gùi dùng công cụ Polygonal Lasso Tool (L) và vẽ như hình minh họa, sau đó fill màu trắng, rồi vào Filter > Blur > Motion Blur cho thông số như sau (angle: 90° và distance 350).


Bước 5: Chọn Filter > Blur > Gaussian Blur cho 5px, rồi tiếp tục dùng công cụ Smudge để làm các cạnh mềm ra theo hình ngọn lửa thế là xong, bạn sẽ được thế này.
Killer Edit: Để hiệu ứng nhìn ấn tượng hơn, sau khi hoàn thành bước 5. Bạn tiếp tục làm các bước sau. 
1. Vào Layer > Platten Image để nhập tất cả các layer lại.
2. sau đó nhân đôi layer background (bằng cách nhấn Ctrl+J), sau đó chọn chế độ hòa trộn cho layer vừa nhân đôi là Color Dogle. 
3. Sau đó nhấn Ctrl+U và đánh dấu kiểm vào ô Colorize, sau đó đổi màu cho nhân vật, bạn sẽ đươợ như hình bên cạnh.Theo dohoavn