đàu tiên mở 1 hình cần tách hình

sau đó chọn công cụ pen tool ^^

để thông số như hình

cắt theo viền của hình như sau

cứ thế cắt hết như hình

sau đó chon chế độ tao vùng chọn ngoài của pen tool

sau đó bấm Ctrl + Enter ta được vùng chọn như hình

đặt feather cho nó bằng cách bấm Ctrl + Alt + D ở đây em đặt là 1.2 như hình

sau đó chọ công cụ [ Background eraser ] tool như hình

de chế độ cắt như sau

tách sung quanh tóc như hình

ta được

sau đó ta lại dùng công cụ pen tool

cắt sung quanh tóc như hình

chuyển chế độ tạo vùng chon trong như hình

sau đó giữ phím [ Alt ] bấm phím [ Ctrl + Enter ] ta được

bấm phím [ delete ] ta được

bỏ vùng chọ bằng Ctrl + D hoàn thành tách hình


Theo dohoavn