Xăm hình bằng photoshop


1.) Mở một bức hình muốn xăm
xam hinh bang pts
2.) Sau đó dùng Pen trong photoshop để vẽ một hình bất kỳ trên 1 layer mới
Có thể dùng illustator để vẽ
xam hinh bang pts
3.) Tạo layer mask cho layer chứa hình xăm
xam hinh bang pts
4.) Vào Image > Apply Image 
xam hinh bang photoshop
Thông số :
Source: filename
Layer: BackgroundChannel: RGBInvert: UncheckmarkedBlending: MultiplyOpacity: 100%

Trả lời kèm Trích dẫn
5.) Bỏ liên kết giữa layer mask và layer chứa hình xăm 
xam hinh bang photoshop
6.) Vào Image > Adjust > Brightnes/Contrast
xam hinh bang photoshop
Thông số như hình
Sau khi OK bạn sẽ có kết quả
xam hinh bang photoshop


Theo dohoavn


Previous
Next Post »