Tạo khung chat blog,blogger

Hướng dẫn tạo chat box,khung chat,liên hệ cho blog,blogger,wordpress
khung chat blogger blogspot wordpress
khung chat blog blogger wordpress
Để tạo khung chat,chat box cho blog.Bạn vào http://cbox.ws/getone.php và đăng kí 1 tài khoản. sau đó đăng nhập vào.
khung chat blogger blogspot wordpress

Hướng Dẫn tạo style:
   - đăng nhập vào   chọn  Look& Feel > Style presets .. bạn click vào 1 trong style ở bên dưới. rồi nhấn Confirm. 0k xong style

khung chat blogger blogspot wordpress
vào chọn style cho khung chat blogger
khung chat blogger blogspot wordpress

Lấy Code Chèn :
   - Nhấp vào tab Publish  code nằm ở đó.. coppy và chèn vào blog thôi.
khung chat blogger blogspot wordpress

Cách chèn:
  - vào blogger tạo 1 wigets HTML và nhét code ở trên vào .. 0k xong

khung chat blogger blogspot wordpress


- thêm 1 số ứng dụng đơn giản cho khung chat : rút gọn link , capcha .  để chống spam trong khung chat blogger . 
VD:  thành viên nào chèn link:  http://www.anhung.tv/ này vào chatbox. thì nó sẽ hiển thị thành [link]

Previous
Next Post »