Crack Office 2013 bằng phần mềm KMSPic0.4.1


Hướng dẫn các bạn crack office 2013. bằng phần mềm

1. Các bạn dowload phần mềm về và vào thư mục KMSPic0.4.1-Install và cài đặt.
2. Sau đó mở phần mềm này lên. Nó sẽ chạy ngầm ở dưới taskbar . cứ để nó chạy..
3. Mở Word.. rồi tích vào cái đầu tiên.. và nhấn next. nếu báo lỗi.. lại tắt đi mở lại..

Link DowLoad Crack Office 2013 Crack Office 2013 bằng phần mềm KMSPic0.4.1

Crack Office 2013 bằng phần mềm KMSPic0.4.1
Previous
Next Post »