Hướng Dẫn Đổi Tên Facebook Kí Tự Đặc Biệt Cực Đẹp

Demo đặc biệtBạn đăng nhập vào facebook. và vào thiết lập tài khoản(https://www.facebook.com/settings). đổi ngôn ngữ thành Espanol.(tây ban nha). rồi lưu


B2.
 vào trang http://www.proxynova.com/proxy-server-list/country-es/ . tìm lấy 1 proxy. nên lấy port 80 or 8080 nha


Mozilla Firefox vào tùy chọn và làm như hình. rồi 0k. nếu sau khi add proxy vào mà rớt mạng. thì

thì bạn tìm 1 proxy khác


Đối Với Google chorme hay  Crom +

                                 Cách đặt tên
nickname Facebook có chứa các ký tự đặc biệt


Hướng dẫn đặt tên Facebook có kí tự đặc biệt

B3. Vào Trang WEb http://lunicode.com/creepify
+ các bạn viết từng chữ 1 nha. 

B4. Vào đổi tên facebook
Các bạn coppy từng chữ kí tự đặc biệt ở Bước 3 đã làm vào như hình


Lưu lại và xem kết quả nào :) hề hề...

Nguồn: Internet


Previous
Next Post »