Code auto rút ngắn bài viết trang chủ blogger

Code auto rút ngắn bài viết trang chủ blogger

Để blog của bạn gọn gàng hơn,thủ thuật rút gọn bài viết và tạo nút đọc thêm(read more) sẽ giúp bạn.

Đầu tiên, bạn vào phần chỉnh sửa HTML của template, chọn mở rộng mẫu rồi chèn đoạn sau phía trên </head> :

thêm đoạn này vào trước : 

<script src='http://chontatca.googlecode.com/files/reamodethietkebepxinh.js'/>
Tiếp tục tìm đến đoạn <data:post.body/> và thay thế nó bằng đoạn sau:
<div class='post-body'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<span expr:id='data:post.id'><data:post.body/></span>
<script type='text/javascript'>
var snippet = document.getElementById(&quot;<data:post.id/>&quot;);
Cutter.run(snippet, snippet, 40);
</script>
<b:else/><data:post.body/></b:if>
<div class='clear'/>
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<a class='jump-link' expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;'>Read More</a><b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<a class='jump-link' expr:href='data:post.url' rel='nofollow'>Read More</a>
</b:if></b:if>
</div>
Previous
Next Post »