Sửa Lỗi Missing requered field "updated" blogger

Cảnh báo : Missing required field "entry-title"
Cảnh báo : Missing required field "updated"
Cảnh báo : Missing required field "author"

Khi xác nhận Rich snippets  quyền tác giả google. chúng ta hay bị lỗi như trên. Cách giải quyết vấn đề này như sau:

Vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML . và Ctrl + f    . Search mã : timestampISO8601 .
thường có dạng như sau:  


<a class=’updated’ expr:href=’data:post.url’ rel=’bookmark’ title=’permanent link’><abbr class=’updated’ expr:title=’data:post.timestampISO8601′><data:post.timestamp/></abbr></a>


thay bằng đoạn sau :
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='updated' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>


Lưu lại và test lại Rich snippets  ^^!


Previous
Next Post »