Hướng dẫn tự động đổi tên miền cũ sang tên miền mới blogger

Bạn muốn tự động đổi tên miền cũ sang tên miền mới trên Blogger,hay tạm thời chuyển website sang một tên miền khác.
Và làm sao để thông báo với thành viên website,blog này đã chuyển sang tên miền mới và tự động chuyển sang trang mới.
Hướng dẫn tự động đổi tên miền cũ sang tên miền mới

Hướng dẫn tự động đổi tên miền cũ sang tên miền mới. 
VD: mình muốn chuyển tên miền www.AnHung.tv sang www.AnHung.info

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển) 
2. Chọn: Mẫu (Design) -> Chỉnh sữa HTML  (Edit HTML) 
B 1: Tự động chuyển tên miền không xuất hiện câu thông báo.
Tìm thẻ <head>
Thêm vào sau nó dòng code sau:
&lt;meta http-equiv=&quot;Refresh&quot; content=&quot;3; url=http://anhung.info&quot; /&gt;
bạn thay đổi tên miền www.anhung.info thành tên miền mới cần chuyển tới,số 3 là số giây tự động chuyển
B 2: Nếu muốn xuất hiện câu thông báo đổi tên miền
Tìm thẻ <body>
thêm vào sau nó đoạn này:

<div style="font-size: 20pt; border:#4F4F4F 1px solid; padding: 10px 10px 10px 40px; background:#FFF">
- Chào bạn! Blog mình hiện đã chuyển sang tên miền mới ! 
<br/><br/>
- Địa chỉ mới là: <a href="http://anhung.info"> http://anhung.info</a>
<br/><br/>
- Bạn sẽ được tự động chuyển sang tên miền mới của mình sau 3 giây, kể từ khi bạn đọc được dòng thông báo này!
</div>

Thay http://www.anhung.info thành địa chỉ tên miền mới của bạn.

0k. Lưu Mẫu và xem kết quả

! Chúc các bạn thành công
Previous
Next Post »