Thác Buôn Cháy - Một Chuyến Đi Chơi Ngày Xuân 2014

Một chuyến đi chơi cùng bạn bè ở Thác Buôn Cháy - BMT . Những ngày tết trôi qua thật nhanh,nhưng vẫn còn 7 ngày xuân. Quyết định rủ bạn bè làm một chầu nhậu ở Thác Buôn Cháy
thác buôn chạy
Thác Buôn Cháy

thác buôn cháy
 Thác Buôn Cháy
thác buôn cháy

thac buon chay


thac buon chay

thac buon chay

thac buon chay

thac buon chayPrevious
Next Post »