Template Vegeta Video,Template Hỗ Trợ Seo Blogger

Template Vegeta Video Cho Blogger,bạn muốn chia sẻ những clip,video lên một trang riêng của mình.Template Blogger này sẽ hỗ trợ bạn làm việc này. Template Vegeta Hỗ Trợ Seo Blogger

  • Hỗ trợ video từ youtube,dailymotion
  • Tự động thu nhỏ hình thumbnail
  • Cách bố trí video khá đẹp 
  • Giao diện load nhẹ,hỗ trợ seo video tốt
Demo Template Video Blogger

Template Vegeta Hỗ Trợ Seo Blogger
 Template Vegeta Hỗ Trợ Seo Blogger
Template Vegeta Hỗ Trợ Seo Blogger


C:SeoBloggerTemplate
Previous
Next Post »