Hướng Dẫn Chèn Google Tìm Kiếm Vào Blogger, Website Dễ Dàng

Bài này hướng dẫn cách chèn Google tìm kiếm, search vào website, blog của mình. Khung tìm kiếm google khá nhẹ và nhanh. Cách thêm cũng dễ dàng cho người quản trị website.

Demo
Hướng Dẫn Chèn Google Tìm Kiếm Vào Blogger, Website Dễ Dàng


Bước 1: Đăng nhập gmail . sau đó truy cập https://www.google.com/cse .

- điền trang web của bạn vào
- ngôn ngữ hiển thị của khung tìm kiếm google
- điền tên của công cụ tìm kiếm

-> Nhấn nút Tạo

Hướng Dẫn Chèn Google Tìm Kiếm Vào Blogger, Website Dễ Dàng

Bước 2:  Bảng chúc mừng đã tạo thành công cụ tìm kiếm google . Nhấp chọn bảng điểu khiển

Hướng Dẫn Chèn Google Tìm Kiếm Vào Blogger, Website Dễ Dàng


Bước 3: Ở đây ta sẽ tùy chỉnh các chức năng như:

- Mô tả cho công cụ google search này.
- Thêm từ khóa tìm kiếm ....

-> Menu tay phải chọn mục Giao diện

Hướng Dẫn Chèn Google Tìm Kiếm Vào Blogger, Website Dễ Dàng

Bước 4: Tùy chỉnh giao diện khung tìm kiếm . các bạn tùy chọn cho phù hợp với giao diện website của mình nhé.

Sau đó bấm lưu và nhận mã code

Hướng Dẫn Chèn Google Tìm Kiếm Vào Blogger, Website Dễ DàngPrevious
Next Post »