Cách Post Video Và Ảnh Cùng Lúc Trên Fanpage Với 30s

Cách Post Video Và Ảnh Cùng Lúc Trên Fanpage, cũng đơn giản nhé mọi người. Trên fanpage cần post, nhấp vào chọn tạo Album ảnh.
- Bước 1: Chọn Tạo album ảnh


Bước 2: Chọn All file , để nó hiện ra cả video và ảnh.
Chọn video và ảnh cần post là xong. Sau khi nhấn Đăng lên, thì đợi 1 phút video nó mới hiện nhé.


- Cách Post Video Và Ảnh Cùng Lúc Trên Fanpage, Hướng dẫn Post Video Và Ảnh Cùng Lúc Trên Fanpage
Previous
Next Post »