Cấu Hình SMTP Cho Email Zoho , Nhận Mail Contact Fomr 7 Wordpress

Hướng dẫn cách cấu hình SMTP cho mail Zoho, lấy mã ứng dụng và các form gửi mail như contact form7 trên wordpress, đơn giản chỉ cần làm theo các bước sau.
I. Cấu hình lấy mã ứng dụng của mail zoho

1. Đăng nhập mail zoho http://www.zoho.com/mail
2. Click vào my acount link: https://accounts.zoho.com/
3. Chọn Two Factor Authentication >> Manage Application specific passwords.4. Gõ tên thiết bị vào: Window , Iphone ....5. Lưu mật khẩu ứng dụng trong ô màu vàng


II. Thông tin cổng smtp zoho mail

Server name:  smtp.zoho.com
Port: 465, SSL or Port: 587 TLS
Require Authentication: Yes


Vậy là xong .Vào Test gửi mail form7 thôi !
Previous
Next Post »